Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

DE PRAKTIJK

 

TARIEVEN

Jaarlijks worden de tarieven bepaald door de NZa ( Nederlandse Zorg autoriteit ). Via de website van de NZa onder huisartenzorg zijn deze inzichtelijk.

Let op : verrichtingen die buiten de huisartsenpraktijk gedaan worden zoals laboratoriumonderzoek, kweken en rontgenonderzoek vallen WEL onder de basisverzekering maar deze zorg komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico