Praktijk_Logo
Praktijk_Logo

CONTACT

 

HUISREGELS EN GEDRAGSREGELS

U bent van harte welkom bij ons in de praktijk. Om er voor te zorgen dat we u een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen bieden hebben we huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiŽnten zich aan dienen te houden. Door het opnemen van telefonisch contact, het betreden van de praktijkruimte en bij ontvangst van een medewerker tijdens huisbezoek, gaat u akkoord met deze huisregels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Medewerkers mogen u vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit wettelijk verplicht.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot de praktijk geweigerd worden.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers van de praktijk waken zelf over hun eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Respecteer een ieders privacy en maak geen foto's of filmpjes.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiŽnten. Dit betekent:
  1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiŽnt.
  2. er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiŽnt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de receptenlijn, of via de zorgonline app.
 • De patiŽnt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Wat betreft discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag kent huisartsenpraktijk Schinkelkade een zero-tolerance beleid. Dat betekent dat we geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie accepteren. Van elk voorval wordt een aantekening gemaakt in het patiŽntendossier.
  1. Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
  2. Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
  3. Dreigend en grof taalgebruik wordt opgevat als intimiderend gedrag.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties: OfficiŽle waarschuwing

Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiŽle waarschuwing geven.

Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiŽle waarschuwing.

Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiŽnt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op: We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u direct uit en doen wij aangifte bij de politie.